Kursus i rekruttering

Den 10. marts var Sekretariatet på kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige hos Center for Frivillig Socialt Arbejde i København. Kurset gav DSRF en masse god viden, om hvordan vi bedst muligt skal nå ud til potentielle frivillige – og hvordan vi vedligeholder deres motivation, når vi har ansat dem. Vi fik derudover lov til at hilse på og vidensdele med repræsentanter fra andre frivillige organisationer hvilket som altid var utrolig lære.