You are currently viewing Møde med Irish Banking Culture Board

Møde med Irish Banking Culture Board

D.17. februar var Sandy Madar til møde med Jennifer Hughes, som er Head of Customer Care i Irish Banking Culture Board. IBCB er et initiativ bestående af fem irske banker, som arbejder for en kulturændring, der kan genopbygge tilliden til banksektoren. Initiativet arbejder for at fremme etisk adfærd, humanitet, ordentlighed og respekt i banksektoren. IBCB deler således Den Sociale Retshjælps holdning til, at etiske retningslinjer er vigtige i økonomisk rådgivning.

På mødet bifaldt Sandy, at der på europæisk niveau er kommet større fokus på vigtigheden af gældsrådgivning. I den forbindelse delte Jennifer fra IBCB sine erfaringer fra Irland, som efter finanskrisen i 2008 har haft større fokus på gældsrådgivning og financial education. Coronakrisen betyder dog, at det ikke kun er privatpersoner, der har behov for rådgivning. Sandy og Jennifer drøftede bekymringen for, at mindre virksomheder bliver tvunget til at dreje nøglen om, når regeringernes hjælpepakker og kompensationer udløber. Modsat store virksomheder, har mange af de små virksomheder ikke råd til at opsøge professionel økonomisk rådgivning. På mødet blev det derfor diskuteret, hvordan man bedst kan hjælpe dem med at komme igennem krisen. På baggrund af forskellige erfaringer fra hhv. Irland og Danmark blev forskellige initiativer vendt, og det blev drøftet hvordan de europæiske lande i samarbejde kan afhjælpe udfordringerne.