You are currently viewing Ny rapport: Good Practices in Debt Advice

Ny rapport: Good Practices in Debt Advice

EU-kommissionen har netop udgivet rapporten ”Good Practices in Debt Advice.” Rapporten sætter fokus på behovet for kvalitet i gældsrådgivning. Den fremhæver blandt andet, at gældsrådgivning spiller en fundamental rolle som effektivt middel mod overgældssætning, både fra kreditor og debitors perspektiv. Vi er glade for, at gældsrådgivning nu får større opmærksomhed i EU.

Rapporten er baseret på en række online seminarer i januar 2021, som vores formand Sandy Madar deltog i. I løbet af seminarerne udvekslede medlemslandene erfaringer og initiativer inden for Gældsrådgivning. Seminarerne mundede ud i ni ”good practices” for gældsrådgivning, som beskrives i rapporten.

Den Sociale Retshjælp fremhæves som eksempel på, hvordan etiske retningslinjer kan hjælpe gældsrådgivere med at forstå deres ansvar og forpligtelser, samt skabe ensretning og gennemsigtighed i Gældsrådgivning. Vi er stolte over, at Den Sociale Retshjælps fokus på etik i gældsrådgivning bliver bemærket og anerkendt internationalt, og at vores arbejde kan inspirere gældsrådgivere i de øvrige medlemslande. Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde for at fremme kvaliteten i gældsrådgivning, nationalt såvel som internationalt.

Du kan læse rapporten her:https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/03/DebtAdvice_GoodPractices_OnlineSeminarSeries_MeetingReport.pdf