You are currently viewing Klientrapporten 2020: “Udsat og Gældsat”

Klientrapporten 2020: “Udsat og Gældsat”

Kære alle,

Det er er med stor glæde, at vi i Innovationafdelingen i dag har udgivet klientrapporten 2020! Rapporten er baseret på de 576 klienter, der i 2020 fik udarbejdet et gældsoverblik i Den Sociale Gældsrådgivning. Rapporten giver dermed et unikt indblik i klienternes gældssituation anno 2020, og bidrager samtidig med viden og indsigt på et område, som desværre er alt for underbelyst. Dette års rapport sætter særligt fokus på de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, som overgældssætning medfører.

Klientrapporten viser, at overgældssætning fortsat er et stort problem blandt socialt udsatte borgere. De 576 klienter der indgår i rapporten, havde i 2020 en samlet gældsforpligtelse på knap 292 millioner kroner. Det svarer til, at hver klient i gennemsnit skyldte 506.944 Kr. Klienternes gæld var i gennemsnit fordelt på mere end 9 gældsposter. Dette vidner om, at udsatte borgere med gæld ofte står i en kompliceret og uoverskuelig situation, som kan være svært at håndtere, når man i forvejen ikke har mange ressourcer. Der kan være mange årsager til, at man havner i en ond gældsspiral, og vejen ud kan være svær og krævende. Dette understreges i et interview med en tidligere klient, som sætter ord på sin personlige oplevelser som gældsat.

Heldigvis er der hjælp at hente i de mange frivillige rådgivningstilbud, men hvis vi for alvor skal komme overgældsætning til livs, kræver det politisk vilje og handling. Derfor kommer rapporten også med en række anbefalinger til tiltag, der kan minimere overgældssætning. Vi anbefaler bl.a. at der oprettes et nationalt gældsregister, og at privatøkonomi sættes på skoleskemaet. For at udbrede disse budskaber, og i håb om at skabe fokus på hvad det vil sige, at være udsat og gældsat, er rapporten sendt til relevante politiske ordfører, ministre, diverse medier og andre politiske aktører. Den er desuden send til vores samarbejdspartnere i form af andre gældsrådgivninger samt de institutioner, som Fængselsrejseholdet og Rådgivningsteamet samarbejder med.

Vi håber, at I får lyst til at læse rapporten, og skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at henvende jer til os i Innovation.

Rapporten kan hentes via følgende link: https://www.socialeretshjaelp.dk/media/Udsat_og_G%C3%A6ldsat.pdf?rev1