Advisory board

Advisory Boards formål

Advisory Boardets overordnede formål er at være sparringspartner for Den Sociale Retshjælp og diskutere videreudviklingen af organisationen. Det vil danne forum for diskussion og vidensdeling for de problemstillinger, DSRF arbejder på at løse for socialt udsatte borgere i Danmark. Endvidere iværksætter Advisory Boardet forskellige initiativer til gavn for Den Sociale Retshjælps målgruppe og bidrager til at påvirke den offentlige debat ved at sætte fokus på samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til socialt udsatte. Vi ser gerne, at Advisory Boardet er sammensat af forskellige professioner fra diverse offentlige og private organisationer, således at vi sikrer at vores rådgivningsindsats bliver så helhedsorienteret som muligt.

Advisory Boardets arbejde består hovedsageligt i at drage målgrupperne fra Den Sociale Retshjælps Fond og deres problemstillinger ind i medlemmernes daglige omgang med specialister, medier, politikere etc. Endvidere kan Advisory Boardet videreformidle relevant viden angående bl.a. nytænkning, samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger til DSRF. Vi efterstræber at få en så fagligt kvalificeret rådgivningsindsats som muligt, og her kan Advisory Boardet være en stor hjælp med deres erfaringer og ekspertise inden for socialpolitik, retspolitik, økonomi osv.

Advisory boardets arbejde

Advisory boardets medlemmer

Som medlem af DSRF’s Advisory Board får du mulighed for at bidrage til vores arbejde med din faglige ekspertise og erfaringer, og samtidig få mulighed for at blive klogere på det konkrete arbejde med socialt udsatte som vi udfører, samt få indsigt i de øvrige medlemmers erfaringer og viden. Desuden kan du forhåbentlig bidrage til at skubbe den offentlige debat i den rigtige retning ved at fodre vores politiske konsulenter med viden om socialt udsatte, som de kan bruge til at påvirke politikerne på Christiansborg gennem eksempelvis medierne, politiske henvendelser og netværksmøder.

Head of Platform
Senior Project
Support
Head of Platform
Senior Project
Support

Er du vores nye repræsentantskabsmedlem?

Vi håber at du vil være en del af vores målsætning om en styrket faglig rådgivningsindsats i Den Sociale Retshjælps Fond. Hvis du kunne være interesseret i at blive medlem af vores Advisory Board, skal du være mere end velkommen til kontakte os og høre mere.