Bestyrelsen

Bestyrelsens formål

Den Sociale Retshjælps Fonds (DSRF) bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for Den Sociale Retshjælps arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Bestyrelsen skal hjælpe med at styrke organisationens daglige arbejde, herunder rådgivningsindsatserne såvel som det politiske arbejde. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde i DSRFs samt eventuelle beslutninger om alt fra, hvilke fonde der skal søges midler hos, til ændringer af DSRFs værdier gennemgås.

Bestyrelsen har en række forskellige arbejdsopgaver, som alle bidrager til at understøtte og styrke arbejdet i organisationen. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver mm. Bestyrelsen hjælper fx med fundraising, så vi kan forsætte og udvikle vores rådgivningsindsatser. Desuden arbejder bestyrelsen med at styrke og udbygge DSRF’s eksterne netværk, herunder relationen til andre organisationer, fagpersoner, myndigheder mv. Bestyrelsens fungerer samtidig som ledelsens vigtigste sparringspartner i forhold til organisationens daglige arbejde og udvikling.

Bestyrelsens arbejde

Jennifer Morris

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Freya Gilbert

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Mark Summers

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Jackson Trevino

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Bestyrelser igennem tiden

Den Sociale Retshjælps Fonds (DSRF) har siden 2007 haft 4 bestyrelsesformænd / kvinder, hvor den første bestyrelse primært bestod at stifteren Sandy Madar der også fungere som formand de første mange år samt nogle af de første frivillige. I 2011 påbegyndte vi de indledende øvelser til at overgå fra en forening til en fond i 2013 i tæt samarbejde med Niels Due Jensen fra Grundfos, som i forlængelse heraf blev formand i 20XX. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BESTYRELSEN

Den Sociale Gældsrådgivnings bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for DSGs arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Desuden har de til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver m.m. Bestyrelsen afholder 2 – 4 møder om året, hvor blandt andet det daglige arbejde i DSG gennemgås og udviklingstilbud, nye projekter, retspolitiske arbejde m.v. diskuteres.

Du kan læse Den Sociale Gældsrådgivnings vedtægter HER. 

Fomand, Dan Boyter, direktør og aktivt bestyrelsesmedlem hos Pressalit

Jeg har valgt at takke ja til formandsposten, da jeg hos DSRF ser en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for de socialt udsatte, for adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne til kæmpe for.

Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer hos LegalHero ApS

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen, da det sociale arbejde, som fonden udfører, er hjerteblod for mig. Jeg glæder mig til at være med at løfte organisationen, ligesom jeg glæder mig til at præge både den strategiske, operationelle samt retspolitiske udvikling.

Bente Damgaard, adm. direktør, Damgaard Consult ApS

Jeg har valgt at træde ind i bestyrelsen fordi jeg gerne vil bakke op om det fantastiske arbejde fonden og fondens medarbejdere yder. Arbejdet skaber værdi og gør en forskel.

Thomas Koldig, lektor i Erhvervsjura og Engelsk, Aarhus Business College

Jeg vil gerne bidrage til at fremme ensartet og kvalificeret gældsrådgivning og juridisk rådgivning i Danmark. Jeg kan bidrage med erfaring fra arbejde i organisationen og med teoretisk og praktisk erfaring indenfor jura.