ETISKE REGLER

Den Sociale Gældsrådgivning har udarbejdet et sæt etiske regler for vores rådgivning, der tager udgangspunkt i organisationens værdigrundlag. Reglerne er gældende for alle vores medarbejdere og har til formål at sikre en ensartet og kvalificeret rådgivning.

Reglerne forpligter bl.a. managerne til at udvise ”god rådgivningsskik”, hvilket betyder, at Den Sociale Gældsrådgivnings managere forpligter sig til at udføre deres arbejde grundigt og ansvarsbevidst; de skal varetage klienternes interesser, fremme deres sag med fornøden hurtighed samt udvise den nødvendige respekt over for alle, herunder modparter samt diverse myndigheder, som managerne har kontakt med på klientens vegne.

Du kan læse vores etiske regler for gældsrådgivning.

You can read the Social Debt Counselling’s  code of conduct.