Effektivisering af Advokatvagterne

I løbet af de sidste par år er flere advokatvagter lukket ned af forskellige årsager såsom manglende økonomisk motivation hos advokaterne, uhensigtsmæssige åbningstider og manglende effektivitet i systematiseringen af rådgivningsproceduren. Lukningerne af...

Øvre loft for forbrugslånsomkostninger

Debatten om, hvordan vi skal beskytte borgerne mod overgældssætning bliver ofte domineret af et fokus på kviklån og ÅOP-loft. Hos Den Sociale Retshjælp Fond (DSRF) har vi dog erfaret, at kviklån langtfra er den eneste grund til gældsproblemer og vi er derfor ikke...

ID-tyveri

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er antallet af ofre for identitetsmisbrug siden 2009 fordoblet. Næsten 50.000 danskere blev sidste år udsat for, at andre tilegnede sig deres personlige oplysninger og misbrugte disse oplysninger til fx at købe ting eller chikanere....

Certificering af gældsrådgivere

I dag kan alle kalde sig gældsrådgivere, det kræver hverken særlig uddannelse eller certificering, da der ikke er defineret officielle standarder for, hvilken kvalitet gældsrådgivning og gældssagsbehandling skal leve op til. Dermed bliver det op til den enkelte...

Kvalificeret offentlig gældsrådgivning

En af Den Sociale Retshjælps mærkesager er at sikre borgerne en kvalificeret, offentlig gældsrådgivning. Efterspørgslen efter gældsrådgivning er stor, og de borgere, der søger hjælp, er ofte i en uoverskuelig økonomisk situation, hvor de ikke selv besidder...