Bliv en del af vores frivillige team

We are not ready

Den Sociale Retshjælp blev opbygget på et fundament af frivillige ildsjæle. De første medarbejdere var en gruppe jurastuderende, og frivillige studerende udgør fortsat størstedelen af organisationens medarbejdere. Da der i Danmark generelt afsættes få økonomiske ressourcer til retshjælp, er det af største vigtighed for retssikkerheden, at de frivillige brænder for at yde en indsats til gavn for landets borgere. Et frivilligt arbejde hos Den Sociale Retshjælp giver de studerende mulighed for at supplere teorien fra deres studier med værdifuld praktisk erfaring, samtidig med at de gør en forskel for organisationens brugere. Desuden får de studerende en fantastisk mulighed for at styrke deres professionelle netværk. Vores frivillige rådgivere rekrutteres i starten af hvert semester, så de kan gennemgå et samlet undervisnings- og mentorforløb for at blive klædt på til at yde kvalificeret rådgivning, mens de frivillige i understøttende funktioner rekrutteres efter behov. Dertil kommer, at en stor andel af vores frivillige er tidligere praktikanter, som har valgt fortsat at have en tilknytning til organisationen efter deres praktikophold, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 

Vores frivillige har forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Retshjælp og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Af typiske studieretninger kan nævnes jura samt forskellige samfundsvidenskabelige -, kommunikations -, samt it- og designuddannelser. Da kvaliteten i rådgivningsarbejdet altid er i højsædet hos os, har vi interne krav om, hvor langt de studerende skal være nået på de forskellige studieretninger, før de kan blive ansat i rådgivende funktioner, ligesom de studerende altid arbejder under supervision af uddannede fagfolk. De frivillige arbejder typisk mellem fire og otte timer ugentligt hos vores organisation og er oftest tilknyttet i et år til halvandet, om end enkelte fortsætter i årevis. Uanset længden af deres tilknytning er deres indsats meget værdsat, og oftest stopper de frivillige af naturlige årsager, fx på grund af afsluttet studie eller fordi de får et tidskrævende studiejob.

Studiebaggrunde

XX - tidligere frivillig 2019 Juridisk Manager

XX - Frivillig 2020 HR Konsulent

XX frivillig 2019 Politisk konsulent

  Juridiske Managere

  Rådgivningsfunktion

  …… Jura studerende tekst…….Igennem årene har Den Sociale Retshjælp også haft stor gavn af at have uddannede fagfolk tilknyttet på frivillig basis, primært jurister og advokater/advokatfuldmægtige. Vi sætter stor pris på, at I som fagfolk tager jer tiden til at yde en frivillig indsats til gavn for vores brugere og retssikkerheden i landet. Alt efter tid, lyst, kompetencer og ressourcer kan du være tilknyttet som alt lige fra interne rådgivere, der har egne klienter, til eksterne konsulenter, der fx udarbejder arbejdsgange eller undervisningsmateriale eller konsulteres, når vi har særligt vanskelige sager, der falder ind under netop dit ekspertiseområde – Kunne dette være noget for dig?

  Søg her som frivillig jurastuderende København

  Søg her som frivillig jurister / advokater

  Søg her som frivillig i Horsens

  Administrative medarbejdere

  Støttefunktion

  Web design

  Vi kan altid bruge ekstra hænder til at opdatere vores hjemmesider samt interne online platformer, tryksager, SoMe kampanger m.v.

  Retspolitisk

  Som frivillig i retspolitisk afdeling kan du bidrage til at støtte vores faste medarbejdere i det politiske arbejde for vores målgruppe.

  HR & kommunikation

  Her vil du kunne bidrage med diverse administrative opgaver omkring rekruttering og medarbejderpleje.

  IT

  Vores systemer kræver løbende vedligeholdelse, opdatering såvel som videreudvikling af vores IT profil såvel som yde IT support.

  Frivillige igennem tiden

  Da antallet af frivillige studerende kan være svingende, har vi valgt at gøre op, ca. hvor mange nye frivillige vi har ansat pr. semester. Antallet af frivillige er i stadig stigning, og et lavt antal nyansættelser i et semester er altså ikke et udtryk for, at der har været nedgang i antallet af medarbejdere, men snarere for at mange er fortsat fra tidligere semestre. Samtidig har vi en stadig større andel af praktikanter i forhold til frivillige. Til og med 2020 er alle frivillige både fra vores Juridiske Rådgivning og Gældsrådgivning talt med, idet at Den Sociale Gældsrådgivning først er blevet opdelt i 2021. Som det kan ses ud fra tallene, er der til stadighed en tilstrømning af frivillige, der ønsker at give en hånd med og styrke Den Sociale Retshjælps arbejde, og det er både organisationen og vores brugere evigt taknemmelige for. Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af frivillige hos Den Sociale Retshjælps Fond siden 2007.

  Frivillige

  Hos Den Sociale Gældsrådgivning er vi ALTID på udkig efter nye frivillige kræfter. Jo flere vi er, des flere borgere kan vi hjælpe.

  Som frivillig kan du både være studerende eller færdiguddannet med fast arbejde. Det vigtigste er, at du ønsker at hjælpe os med at hjælpe andre. Der stilles dog krav til, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du kommer med.

  I DSG har vi frivillige i flere forskellige stillinger.

  1

  2

  3

  Som Gældsmanager har du ansvaret for at rådgive DSGs klienter og sagsbehandle deres gældsproblematikker.

  Som Social Manager bistår du rådgiverne med klienternes sagsbehandling, er behjælpelig med diverse administrative opgaver og er med til at sikre, at klienten får en helhedsorienteret rådgivning, dvs. at der også tages hånd om de problematikker, der ligger ud over gælden.

  Som Politisk Konsulent arbejder du retspolitisk for vores målgruppe og kæmper for bedre samfundsvilkår og mere hensigtsmæssige lovgivninger.

  Hos DSG har vi masser at tilbyde dig, som ønsker at være frivillig:

  • Et ungt og socialt arbejdsmiljø
  • Et berigende arbejde, hvor du hjælper udsatte borgere
  • Praktisk erfaring
  • Et internt undervisningsforløb, der giver dig forudsætningerne for at arbejde med gældsproblematikker
  • Mulighed for at styrke dit professionelle netværk, optimere dit CV, samt evt. praktikforløb

  Som fagperson har du desuden mulighed for stille din ekspertise til rådighed for organisationens frivillige studerende og være med til at danne fremtidens økonomiske medarbejdere.