BESTYRELSEN

Den Sociale Gældsrådgivnings bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for DSGs arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Desuden har de til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver m.m. Bestyrelsen afholder 2 – 4 møder om året, hvor blandt andet det daglige arbejde i DSG gennemgås og udviklingstilbud, nye projekter, retspolitiske arbejde m.v. diskuteres.

Du kan læse Den Sociale Gældsrådgivnings vedtægter HER. 

Fomand, Dan Boyter, direktør og aktivt bestyrelsesmedlem hos Pressalit

Jeg har valgt at takke ja til formandsposten, da jeg hos DSRF ser en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for de socialt udsatte, for adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne til kæmpe for.

Jonatan Hjortdal, Chief Legal Officer hos LegalHero ApS

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen, da det sociale arbejde, som fonden udfører, er hjerteblod for mig. Jeg glæder mig til at være med at løfte organisationen, ligesom jeg glæder mig til at præge både den strategiske, operationelle samt retspolitiske udvikling.

Bente Damgaard, adm. direktør, Damgaard Consult ApS

Jeg har valgt at træde ind i bestyrelsen fordi jeg gerne vil bakke op om det fantastiske arbejde fonden og fondens medarbejdere yder. Arbejdet skaber værdi og gør en forskel.

Thomas Koldig, lektor i Erhvervsjura og Engelsk, Aarhus Business College

Jeg vil gerne bidrage til at fremme ensartet og kvalificeret gældsrådgivning og juridisk rådgivning i Danmark. Jeg kan bidrage med erfaring fra arbejde i organisationen og med teoretisk og praktisk erfaring indenfor jura.