Projekter

Hvorfor projekter?

Den Sociale Retshjælps Fond er i høj grad baseret på projektarbejde. De midler vi årligt tildeles fra Civilstyrelsen dækker ikke alle de mange omkostninger, der er forbundet med at yde ensartet, kvalificeret og gennemsigtig juridisk rådgivning. Af den årsag, og fordi øvrige fonde og puljer primært finansierer projekter, har vores rådgivningstilbud altid været projektorienterede. Vi har gennem årenes løb haft flere forskellige projekter, og i dag står vi blandt andet bag hjemmesider, med hjælp-til-selvhjælp inden for juridiske problemstillinger, samt diverse projekter målrettet bestemte borgergrupper.

Inspirationen til vores projekter kan komme mange steder fra. Ofte opstår idéen til et projekt gennem vores daglige rådgivningsarbejde, hvor vi bliver opmærksomme på et behov i rådgivningsindsatsen som endnu ikke er dækket. Det kan også være borgere, andre organisationer eller samarbejdspartnere, som henvender sig til os med en idé til et nyt projekt. Andre gange udspringer projekterne fra de puljer, det er muligt at søge, kombineret med de behov, vi har identificeret blandt vores målgruppe. Det er ofte de tilgængelige puljer/fode, der er afgørende for, om et projekt kan realiseres. Vi samarbejder typisk med relevante aktører inden for projektets formål og målgruppe i udviklingsfasen, men inddrager dem også undervejs i projektet, når det er relevant.

Hvordan vi arbejder

Forslag til et projekt eller ønsker at samarbejde?

Vi er altid åbne overfor at bidrag med vores viden og kompetencer indenfor vores fagområder, herunder juridiske og retspolitisk. Derfor samarbejder vi gerne om projekter, både som samarbejdspartner, som en aktiv del af projektudviklingen eller i forbindelse med projektets drift. Igennem de sidste 14 år har vi arbejdet med projekter nationalt såvel som internationalt, og vi har derfor stor erfaring med projektarbejde på godt og ondt. Den erfaring kan forhåbentlig bidrage positivt til at i fællesskab kan udvikle projekter til gavn for vores medborgere.

Projekter igennem tiden

Som et af de første projekter, blev Den Sociale Retshjælp startet d. 1. maj 2007 efter flere måneders forberedelser. Sidenhen har vi deltaget i et utal af projekter som henholdsvis direkte og indirekte samarbejdspartnere samt selv stået bag flere større og mindre projekter igennem tiden. Mange oplysninger om tidligere projekter er gået tabt grundet GDPR, og vi har derfor kun begrænsede informationer om nogle af de tidligere projekter. Herunder kan du dog set et udpluk af vores projektarbejde gennem tiden. Flere af projekterne er et samarbejde mellem vores juridiske indsats og vores gældsrådgivning. Det skyldes, at helhedsorienterede indsatser efter vores opfattelse er vigtige, når man arbejder med socialt udsatte og sårbare borgere.

PROJEKTER

Den Sociale Gældsrådgivning modtager midler fra offentlige såvel som private puljer til at udføre forskellige projekter. Dem kan du læse mere om her.

Varigheden af de forskellige projekter afhænger af puljernes rammesætning. Ligeledes er det puljernes krav og kriterier, der angiver, hvilke borgere vi må hjælpe. DSG søger altid at få tildelt midler til så bred en målgruppe som muligt

RÅDGIVNINGSTEAMET

Rådgivningsteamet er et samarbejde med Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, under Socialforvaltningen i Aarhus kommune, og fokuserer på opsøgende arbejde i form af besøg på udvalgte bosteder for at yde gældsrådgivning til socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

PROJEKT LUDOMANI

Gennem et samarbejde med Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus og Ludomaniklinikken Mindwork i København tilbyder DSG gældsrådgivning til borgere som indgår i et behandlingsforløb for ludomani på en af disse klinikker.

FÆNGSELS-REJSEHOLDET

I tæt samarbejde med Streetmanagerforeningen tilbyder Fængselsrejseholdet gældsrådgivning til tidligere, nuværende og kommende indsatte gennem opsøgende besøg i landets arrester, fængsler, pensioner og KiF-afdelinger.

ECDN

The European Consumer Debt Networker er et europæisk civilsamfundsnetværk, der bygger på erfaringer og aktiviteter fra nøgleaktører fra hele Europa i kampen mod overgældssætning og finansiel eksklusion. DSG har været medlem siden 2016, og i november 2018, blev vores stifter og direktør, Sandy Madar, valgt ind som ECDNs nye præsident.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

blividinbolig.dk

DSG udviklede hjemmesiden www.blividinbolig.dk tilbage i 2014. Hjemmesiden er et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus og er udarbejdet i håbet om at mindske antallet af udsættelser fremadrettet.

Hjemmesiden har bl.a. til formål at give generelle informationer om de rettigheder og forpligtelser, man har som lejer, f.eks. i forhold til de tjenester og ydelser, man har til rådighed, hvis man har problemer med at betale husleje. Blividinbolig.dk henvender sig primært til lejere, der er eller forventes at være udsættelsestruede. 

dinretshjaelp.dk

Har du spørgsmål af juridisk karakter, henviser DSG til hjemmesiden dinretshjaelp.dk, som blev oprettet i 2009 med støtte fra Advokatsamfundet. Formålet er at give borgerne hurtig, nem og altid tilgængelig adgang til information samt råd og vejledning om juridiske og økonomiske problemstillinger.

www.dinretshjaelp.dk er ment som hjælp til selvhjælp og gør det muligt for borgerne på en enkel måde at finde den viden, de har brug for.

 

 

TIDLIGERE PROJEKTER

TIDLIGERE PROJEKT 1

Sammarbejde med deloitte? 

TIDLIGERE PROJEKT 2
TIDLIGERE PROJEKT 3