Retspolitisk

Det retspolitiske arbejde

Når vi identificerer generelle problemer i forbindelse med vores rådgivningsarbejde, er det vores Politiske Konsulenters opgave at tale målgruppernes sag i medierne og over for politikerne, så vi på sigt kan være med til at forbedre deres vilkår. En vigtig del af deres arbejde er derfor at sikre at borgernes stemme bliver hørt via blandt andet høringssvar til nye lovforslag og politiske henvendelser om relevante problemstillinger. Derudover følger vi aktivt med i medierne for at finde ud af, hvilke problemer, der rører sig. Den Sociale Retshjælps Fond samarbejder ydermere med andre organisationer i forsøget på at få sat vores retspolitiske arbejde på dagsordenen og finder hele tiden nye problematikker samt udvider konstant vores eksisterende mærkesager, som du kan læse mere om under Hjerteblod.

Vi følger med i den politiske udvikling på de områder, som berør vores målgruppe. Derfor holder vi os dagligt opdateret på, hvad der sker i medierne, sociale medier og i lovgivningsprocessen. Vi forholder os jævnligt til nye lovforslag, og bidrager med høringssvar, når forslagene får konsekvenser for vores målgruppe, eller når vores indsigt og erfaring kan bidrage til den politiske debat. Kampen om politikernes opmærksomhed kan dog være hård, og derfor samarbejder vi hyppigt med andre organisationer så vi kan råbe op i fællesskab. Meget af det politiske arbejde består netop i at samarbejde og udveksle erfaringer med andre aktører, så vi kan lære af hinanden og løfte i flok.

Bag om den politiske scene

Den Sociale Retshjælps Fonds egne retspolitiske mærkesager

De politiske konsulenter kæmper for at fremme vores mærkesager politisk og i medierne. Nogle af disse mærkesager kan komme fra klienter eller andre borgere, men en del af de mærkesager vi kæmper for, er opstået på vores eget initiativ i relation til de udfordringer, vi møder i vores daglige arbejde. Her kæmper vi blandt andet for at udbrede og styrke kvaliteten af retshjælp, samt flere midler til den vigtige drift af retshjælpsorganisationerne.

Har du en politisk sag du gerne vil have taget op?

Er din retssikkerhed blevet krænket, eller har du mærket hvordan en bestemt lovgivning har haft negative konsekvenser for dig – og mener du, at sagen kræver et politisk fokus? Måske har du oplevet alt for lang eller utilstrækkelig sagsbehandling hos en offentlig myndighed, eller måske betyder de økonomiske krav ved familiesammenføring at du ikke længere kan betale dine regninger. Hvis du har en konkret sag, som du mener, at vi bør tage op politisk, så hører vi gerne fra dig, for hos os bliver din problemstilling taget alvorligt, og dit råb om hjælp vil blive hørt. Vores politiske konsulenter kan hjælpe med at skabe fokus på netop dig sag, og presse på for politisk handling. Det er dog  desværre ikke alle historier, der bliver taget op. Hertil kan der være flere grunde, ikke mindst ressourcemæssige, men sagen skal også være relevant og uretfærdig for andre end individet selv og skyldes et problem i samfundssystemet. 

Opråd til politikkerne!

Vores første politiske henvendelse tilbage i 2008 handlede om sagsomkostninger i straffesager. Siden dengang har vi lavet politiske henvendelser på en lang række områder som bl.a. kontanthjælpsreformen, resocialisering og dagpengesystemet, alle med henblik på at påvirke politikerne til at skabe bedre forhold for vores målgruppe. Vi bidrager ydermere med høringssvar i forbindelse med nye lovforslag som påvirker målgruppens retssikkerhed og levevilkår. Høringssvar er en god mulighed for politisk indflydelse, fordi de indgår direkte lovgivningsarbejdet. Det betyder, at politikerne lytter til vores synspunkter og erfaringer, inden de beslutter sig. Her kan du finde et udpluk af vores politiske henvendelser, høringssvar m.v., idet at flere dokumenter desværre er gået tabt igennem årene.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.