Bandeproblematikken

I et forsøg på at bekæmpe den alvorlige kriminalitet, der udspringer af bande- og rockermiljøerne har regeringen lavet en såkaldt ”bandepakke”, hvor der bl.a. er fokus på exit-indsatsen.Vores arbejde – status Bandeproblematikken blev en mærkesag for DSRF...

Kvalificeret offentlig retshjælp

Vores arbejde – status Den Sociale Retshjælps Fond kæmper naturligvis for en kvalificeret offentlig retshjælp, herunder også lige adgang til retshjælp for alle. I efteråret 2014 udførte vi en Voxpop, der viste, at mange borgere ikke ved, at de er berettiget til...

Førtidspensionreformen

#værdigreform Vores arbejde – status I efteråret 2017 indgik Den Sociale Retshjælps Fond i alliancen Værdigreform, som et samarbejde mellem 63 faglige – og sociale organisationer. Sammen sætter vi fokus på de store problemer om fleksjob, ressourceforløb og...

Sagsomkostninger

I det nuværende danske retssystem bliver resocialisering af tidligere dømte sat helt ud af spil, da de bliver løsladt til en ofte livslang gæld i form af deres sagsomkostninger. Dette har både negative konsekvenser for den tidligere dømte og for samfundet. Den Sociale...