Vores arbejde

Lidt om os

Udover vores primære indsats, der er gældsrådgivning til socialt udsatte borgere varetages af vores Gældsmanagere, har Den Sociale Gældsrådgivning også et Sekretariat – hvis medarbejdere forskellige roller bidrager til at sikre driften af organisationen som fx vores IT og HR & Kommunikationskonsulenter, Økonomistyringsmedarbejdere, webdesigner m.v. Hertil kommer de politiske konsulenter der bl.a. har til formål at dokumentere de problemer, vores klienter oplever, samt at tale deres sag i medierne og over for politikerne arbejde for at forbedre vores målgruppers overordnede forhold. 

Vores øvrige indsatsområder

De seneste 14 år har vi dagligt rådgivet borgere med deres gældsproblematikker hvilket har givet os et unikt og indgående kendskab til de udfordringer de møder i dagligdagen. En stor del af vores klienter kan ikke selv råbe op, og selv for ressourcestærke borgere kan det være svært at tage kampen op mod systemets uretfærdigheder. Derfor ser vi det som en af vores vigtigste opgaver, at videregive vores erfaringer til dem, der har muligheden og magten til at løse udfordringerne. Det gør vi ved at involvere os i offentlige og politiske debatter som talerør for vores målgruppe i forbindelse med sager og uhensigtsmæssigheder, som påvirker dem. Målet er med ekspertise at bidrage til en oplyst debat om retspolitiske problemstillinger, og uhensigtsmæssigheder, der berører vores målgruppe. Samtidig deler vi jævnligt vores viden og erfaringer fra rådgivnings -, og det retspolitiske arbejde med andre organisationer og relevante aktører.

Retspolitisk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Hjerteblod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Vidensbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Presserum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Projekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Undervisning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mat.

Den Sociale Gældsrådgivning opererer på flere sociale medier med det formål at nå ud til borgerne, herunder både potentielle klienter og medarbejdere og andre, der har interesse i vores arbejde. Vores Facebookside bruger vi bl.a. til at fortælle om det daglige arbejde samt vores virksomhedsprofil på LinkedIn der ligesom vores Facebook, løbende opdateret, når der sker nye ting i organisationen. Her holder vi bl.a. kontakten ved lige med nuværende og tidligere nationale og internationale samarbejdspartnere. LinkedIn bruges imidlertid mest af Sekretariatet i rekrutteringshenseende. Her lægges nye bl.a. jobopslag op, så det er her du skal følge med, hvis du kunne være interesseret i at give en hånd med i vores organisation. Ligeledes som på Facebook gør vi os også på Twitter opmærksom på, når vi bl.a. udsender nye politiske henvendelser, eller der sker andre relevante ting i forhold til vores mærkesager. 

Sociale medier

Eksterne nyhedsbreve

Et par gange om året udkommer Den Sociale Gældsrådgivnings eksterne nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder artikler om Fondens organisatoriske udvikling, og det der rør sig i organisationens respektive afdelinger. Det kan fx være artikler fra det juridiske område, samt en status på det retspolitiske arbejde. Målet med nyhedsbrevet er at give samarbejdspartnere, politikere, medier og andre interessenter et større indblik i vores arbejde. Det har desværre ikke været muligt at genskabe alle nyhedsbreve gennem tiden, da ikke alle er tilgængelige i et passende format. Såfremt det bliver muligt, og i takt med at flere nyhedsbreve udkommer, kan de tilgås herunder. Nedenfor kan du finde de fleste af vores tidligere eksterne nyhedsbreve.