PROJEKTER

Den Sociale Gældsrådgivning modtager midler fra offentlige såvel som private puljer til at udføre forskellige projekter. Dem kan du læse mere om her.

Varigheden af de forskellige projekter afhænger af puljernes rammesætning. Ligeledes er det puljernes krav og kriterier, der angiver, hvilke borgere vi må hjælpe. DSG søger altid at få tildelt midler til så bred en målgruppe som muligt

RÅDGIVNINGSTEAMET

Rådgivningsteamet er et samarbejde med Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, under Socialforvaltningen i Aarhus kommune, og fokuserer på opsøgende arbejde i form af besøg på udvalgte bosteder for at yde gældsrådgivning til socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

PROJEKT LUDOMANI

Gennem et samarbejde med Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus og Ludomaniklinikken Mindwork i København tilbyder DSG gældsrådgivning til borgere som indgår i et behandlingsforløb for ludomani på en af disse klinikker.

FÆNGSELS-REJSEHOLDET

I tæt samarbejde med Streetmanagerforeningen tilbyder Fængselsrejseholdet gældsrådgivning til tidligere, nuværende og kommende indsatte gennem opsøgende besøg i landets arrester, fængsler, pensioner og KiF-afdelinger.

ECDN

The European Consumer Debt Networker er et europæisk civilsamfundsnetværk, der bygger på erfaringer og aktiviteter fra nøgleaktører fra hele Europa i kampen mod overgældssætning og finansiel eksklusion. DSG har været medlem siden 2016, og i november 2018, blev vores stifter og direktør, Sandy Madar, valgt ind som ECDNs nye præsident.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

blividinbolig.dk

DSG udviklede hjemmesiden www.blividinbolig.dk tilbage i 2014. Hjemmesiden er et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus og er udarbejdet i håbet om at mindske antallet af udsættelser fremadrettet.

Hjemmesiden har bl.a. til formål at give generelle informationer om de rettigheder og forpligtelser, man har som lejer, f.eks. i forhold til de tjenester og ydelser, man har til rådighed, hvis man har problemer med at betale husleje. Blividinbolig.dk henvender sig primært til lejere, der er eller forventes at være udsættelsestruede. 

dinretshjaelp.dk

Har du spørgsmål af juridisk karakter, henviser DSG til hjemmesiden dinretshjaelp.dk, som blev oprettet i 2009 med støtte fra Advokatsamfundet. Formålet er at give borgerne hurtig, nem og altid tilgængelig adgang til information samt råd og vejledning om juridiske og økonomiske problemstillinger.

www.dinretshjaelp.dk er ment som hjælp til selvhjælp og gør det muligt for borgerne på en enkel måde at finde den viden, de har brug for.

 

 

TIDLIGERE PROJEKTER

TIDLIGERE PROJEKT 1

Sammarbejde med deloitte? 

TIDLIGERE PROJEKT 2
TIDLIGERE PROJEKT 3