VIDENSBANK

Den Sociale Gældsrådgivnings Innovationsafdeling er ansvarlig for systematisk at dokumentere organisationens klienthenvendelser.

Dokumentationsarbejdet har flere formål:

  • Bevis for, at Den Sociale Gældsrådgivning overholder vores tilskudsgiveres retningslinjer, krav og kriterier
  • Evaluering og videreudvikling af vores indsatser
  • Bidrage til en vidensbaseret debat om vores målgrupper og deres problematikker – så vi forhåbentlig kan forbedre deres vilkår. Dokumentationen bruges bl.a. som baggrundsmateriale ved udarbejdelsen af artikler, læserbreve, pressemeddelelser og rapporter, der kan skabe debat om relevante samfundsmæssige problemstillinger,

 

FAKTA OM DEN SOCIALE  GÆLDSRÅDGIVNING

Alder:

Gennemsnitsalderen på afdelingens klienter er 41 år.

Køn:

53 % af afdelingens klienter er mænd.
47 % af afdelingens klienter er kvinder.

Tidligere klient:

15,5 % af afdelingens klienter har været klienter i organisationen før.

Civilstatus:

68,6 % af afdelingens klienter er enlige.
12,5 % af klienterne har en samlever.
16,4 % af klienterne er gift.

Børn:

45,8 % af afdelingens klienter har børn under 18 år.

Beskæftigelsesstatus:

44 % af afdelingens klienter er ledige.
6,8 % af klienterne er studerende.
27,6 % af klienterne er i job.
21,6 % af klienterne er pensionister.

Indtægtsform:

24,3 % af afdelingens klienter er kontanthjælpsmodtagere.
0,8 % af klienterne modtager fængselsdusør.
17,1 % af klienterne er førtidspensionister.
5,8 % af klienterne er SU-modtagere.
30,4 % af klienterne lønmodtagere.
6,1 % af klienterne er sygedagpengemodtagere.
3,6 % af klienterne er folkepensionister.

Problemstillinger:

89,9 % af afdelingens klienter henvender sig med én enkelt problemstilling.
8,8 % af klienterne henvender sig med to problemstillinger.
1,2 % af klienterne henvender sig med tre problemstillinger.

Type af problematikker:

94 % af afdelingens klienter henvender sig med gældsproblematikker.
1,7 % af klienterne henvender sig med boligproblematikker.
1,3 % af klienterne henvender sig med socialretlige problematikker.